Sunday, 14 July 2024

ขนาดซองกระดาษและซองพลาสติก C มี C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 และ DL (Din Lang)

05 Mar 2023
474

ขนาดของขนาดซองจดหมายซีรีส์ C ตามที่กำหนดโดย ISO 216 แสดงไว้ในตารางด้านล่างขวาทั้งหน่วยเป็นมิลลิเมตรและนิ้ว (หน่วยวัดเป็นซม. สามารถรับได้โดยการหารค่ามม. ด้วย 10) แผนภาพด้านล่างแสดงขนาดของซองจดหมายแต่ละซองเมื่อเทียบกับกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น ขนาดซองจดหมายของสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือไม่ครอบคลุมโดย ISO 216 และครอบคลุมอยู่ในหน้านี้

ตารางขนาดซองตั้งแต่ C0 ถึง C10

ขนาดซองตั้งแต่ C0 ถึง C10
ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)สำหรับขนาด A ที่กางออก
C0917 x 1297 มม36.1 x 51.5 นิ้วA0
C1648 x 917 มม25.5 x 36.1 นิ้วA1
C2458 x 648 มม18.0 x 25.5 นิ้วA2
C3324 x 458 มม12.8 x 18.0 นิ้วA3
C4229 x 324 มม9.0 x 12.8 นิ้วA4
C5162 x 229 มม6.4 x 9.0 นิ้วA5
C6114 x 162 มม4.5 x 6.4 นิ้วA6
C781 x 114 มม3.2 x 4.5 นิ้วA7
C857 x 81 มม2.2 x 3.2 นิ้วA8
C940 x 57 มม1.6 x 2.2 นิ้วA9
Q1028 x 40 มม1.1 x 1.6 นิ้วA10

ความคลาดเคลื่อนของขนาดซองจดหมายซีรีส์ C

ความคลาดเคลื่อนที่ระบุใน ISO 216 สำหรับขนาดซองจดหมายซีรีส์ C จะเหมือนกับขนาดกระดาษซีรีส์ A & B และมีดังนี้:

 • ±1.5 มม. (0.06 นิ้ว) สำหรับขนาดสูงสุด 150 มม. (5.9 นิ้ว)
 • ±2 มม. (0.08 นิ้ว) สำหรับความยาวในช่วง 150 ถึง 600 มม. (5.9 ถึง 23.6 นิ้ว)
 • ±3 มม. (0.12 นิ้ว) สำหรับทุกขนาดที่สูงกว่า 600 มม. (23.6 นิ้ว)

ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO 216 ชุด C

ขนาดกระดาษในชุดนี้มีไว้สำหรับกำหนดขนาดของซองใส่เอกสาร ซึ่งกระดาษในชุด C จะมีขนาดใหญ่กว่า ชุด A แต่เล็กกว่าชุด B ซึ่งกระดาษที่จะสามารถใส่ในซองได้พอดี จะต้องเป็นกระดาษที่มีรหัสเดียวกันกับซอง เช่น กระดาษขนาด A4 จะสามารถใส่ในซองขนาด C4 ได้พอดี ส่วนซองขนาด C4 จะสามารถใส่ในซองขนาด B4 ได้พอดี เป็นต้น

ราคาซองพลาสติกใสขนาดต่างๆ

 • สั่งซื้อ 1 ชุด หรือ 50 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.6 บาท
 • สั่งซื้อ 10 ชุด หรือ 500 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.5 บาท
 • สั่งซื้อ 40 ชุด หรือ 2,000 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.4 บาท
 • สั่งซื้อ 100 ชุด หรือ 5,000 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.2 บาท
 • สั่งซื้อ 200 ชุด หรือ 10,000 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.1 บาท
 • สั่งซื้อ 400 ชุด หรือ 20,000 ใบ ขึ้นไป ราคาซองละ 2.0 บาท

คำจำกัดความขนาดซองจดหมายขนาด C

หมายขนาด C

ขนาดซองจดหมาย C ถูกกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของขนาด A และ B ด้วยตัวเลขเดียวกัน เช่น ขนาด C4 เป็นค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของ A4 และ B4 สิ่งนี้จะสร้างขนาดระหว่างสองขนาดที่ทำให้ซองจดหมายสามารถบรรจุกระดาษ A ซีรีส์ที่มีขนาดเท่ากันได้อย่างเรียบร้อย ดังนั้นซองจดหมาย C4 จึงเหมาะสำหรับกระดาษ A4 ที่คลี่ออก

ควรสังเกตว่าซองจดหมายรูปแบบ C มีอัตราส่วนกว้างยาว 1:รูท 2 และด้วยเหตุนี้ แผ่น A4 ที่พับขนานกับด้านที่สั้นที่สุดจะพอดีกับซองจดหมาย C5 และพับสองครั้งจะพอดีกับซองจดหมาย C6

แผนภาพต่อไปนี้แสดงซองจดหมาย C4, C5 และ C6 เทียบกับขนาดกระดาษ A4 (ซองจดหมายที่แสดงเป็นสีน้ำตาลและกระดาษแสดงเป็นสีเทา) ดังที่เห็นในแผนภาพแรก ซองจดหมาย C4 สามารถบรรจุแผ่น A4 ได้ ซองจดหมาย C5 สามารถ บรรจุกระดาษ A4 พับครึ่ง (กระดาษ A5) และซองจดหมาย C6 สามารถบรรจุกระดาษ A4 พับครึ่งได้สองครั้ง (กระดาษ A6) นี่คือเหตุผลที่บางครั้งคุณจะเห็นขนาดซองจดหมายเหล่านี้เรียกว่าขนาดซอง A4, ขนาดซอง A5 และขนาดซอง A6

ราคาซองกระดาษขนาดต่างๆ

 • ซองเอกสาร 5*8 นิ้วแพคละ 50 ใบ 50.00 บาท
 • ซองเอกสาร 7*10 นิ้วแพคละ 50 ใบ 60.00 บาท
 • ซองเอกสาร 9*12 3/4นิ้วแพคละ 50 ใบ 80.00 บาท
 • ซองเอกสาร 10*14 นิ้ว แพคละ 50 ใบ 100.00 บาท
 • ซองเอกสาร 11*17 นิ้ว แพคละ 50 ใบ 150.00 บาท
 • ซองเอกสาร ขยายข้าง 9*12 นิ้ว แพคละ 50 ใบ 140.00 บาท
 • ซองเอกสาร ขนาด 5*8 นิ้ว (แพคละ 50 ) ** มีพิมพ์ 80.00 บาท

ขนาดซองจดหมาย DL

หนึ่งในซองจดหมายธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รูปแบบ DL ไม่ได้อยู่ภายใต้ขนาดซีรี่ส์ C เนื่องจากมีอัตราส่วนกว้างยาวที่แตกต่างกัน ซองจดหมายนี้มีต้นกำเนิดในเยอรมนีในปี ค.ศ. 1920 และเป็นที่รู้จักในชื่อ DIN Lang แต่ปัจจุบัน DL ขยายเป็น ‘Dimension Lengthwise’ มากขึ้น ขนาดนี้กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO สำหรับขนาดซองจดหมาย เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวจะละเลยขนาดซองจดหมายทางธุรกิจที่ใช้บ่อยที่สุด

ขนาดของ DL คือ 110 x 220 มม. (4⅓” x 8⅔”) ด้วยเหตุนี้ ซอง DL จะบรรจุกระดาษ A4 ที่พับเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันโดยขนานกับด้านที่สั้นที่สุด

แม้จะมีข้อตำหนิจากผู้ผลิตเครื่องปิดซองอัตโนมัติว่าเครื่องนี้มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการห่อที่เชื่อถือได้ และการเปิดตัวซองจดหมาย C6/5 ที่ขนาด 114 x 229 มม. ขนาด DL ดั้งเดิมยังคงถูกใช้บ่อยที่สุด

DL+ และ DL++

DL+ ที่ 114 x 229 มม. เป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับซองจดหมาย C6/C5 และ DL++ จะใหญ่กว่าเล็กน้อยอีกครั้งที่ 114 x 235 มม.

ตารางขนาดซองจดหมายสไตล์ DL

ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
DL110 x 2204.3 x 8.7
DL+114 x 2294.5 x 9.0
C6/C5114 x 2294.5 x 9.0
DL++114 x 2354.5 x 9.3

ตารางขนาดซองจดหมาย B4 และ B6

ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
B4250 x 3539.8 x 13.9
B6125 x 1764.9 x 6.9
หมายเหตุ: บางไซต์แสดงรายการซอง B4 ที่ 352 มม

ตารางขนาดซองเบ็ดเตล็ด C5+, C5++, C7/C6 และ A3

ขนาดกว้าง x สูง (มม.)กว้าง x สูง (นิ้ว)
C7/C681 x 1623.2 x 6.4
C5+162 x 2356.4 x 9.3
C5++162 x 2386.4 x 9.4
A3297 x 42011.7 x 16.5