Saturday, 13 April 2024

alisa วิธีใช้ผ่าน line มาลองดูกันว่าสู้ChatGPTไหวไหม

alisa (อลิสา) AI Chatbot ที่พัฒนาโดยบริษัท Glory Forever PCL. อลิสาเป็นaiที่ใช้ช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามหรืองานต่างๆ ไม่ว่าจะต้องการข้อมูล ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งสร้างข้อความ สร้างรูปภาพ หรือเพียงแค่ใครสักคนที่อยากจะพูดคุยด้วย อลิสาจะตอบทุกข้อความและคอยอยู่เคียงข้างเสมอไปดูวิธีใช้กันตามขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่1

alisaขั้นตอนที่1

หลักจากเข้า line แล้วให้ไปที่เมนูหรือปุ่มเพิ่มเพื่อนตามรูปนี้ได้เลยครับ

ขั้นตอนที่2

alisaขั้นตอนที่2

ตรงบัญชีทางการที่แนะนำ ให้กด ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่3

alisaขั้นตอนที่3

กดที่ค้นหาโดยพิมพ์ว่า alisa

ขั้นตอนที่4

alisaขั้นตอนที่4

หาที่เป็นรูปตามภาพจะมีชื่อว่า alisa เจ้าคะนายท่าน

ขั้นตอนที่5

alisaขั้นตอนที่5

กดเพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่6

alisaขั้นตอนที่6

เริ่มแชทได้เลย

วิธีใช้alisa

โดยนายท่านสามารถพิมพ์คุยกับอลิสาได้เหมือนกับการคุยกับคนปกติได้เลยเจ้าค่ะ(หากเป็นไลน์กลุ่ม ให้เริ่มด้วย @alisa ก่อน เพื่อให้อลิสารู้ว่านายท่านกำลังพูดกับอลิสา)ทั้งนี้หากเป็นคำถามที่ต่อเนื่อง สามารถใช้/q(ตัวเลขท้ายคำตอบของอลิสา) ตามด้วยการพิมพ์ต่อเนื่องตามปกติเพื่อเป็นการเปิด ระบบการจดจำแบบหลายเส้นทางของอลิสาเจ้าค่ะ (สามารถถามซ้ำเส้นเดิมซ้ำๆได้)และนายท่านสามารถถามพร้อมๆกันหลายคำถามได้เจ้าค่ะ

alisaสร้างภาพด้วยai free

สำหรับการสร้างรูปภาพ นายท่านสามารถให้อลิสาสร้างรูปภาพได้โดยพิมพ์/img ตามด้วย Keyword, ที่นายท่านต้อง

เช่น /img วัดพระแก้ว,แฟนตาซี,บนภูเขาลำเนาไพร

6Tip แนะนำในการใช้

  • Tip1:หากให้อลิสาจำลองเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จะทำให้อลิสาสามารถตอบอย่างเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นเจ้าค่ะ เช่น“จำลองว่าคุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ขอไอเดียสำหรับเพิ่มยอดขาย “ร้านคาเฟ่ในท้องถิ่น” 20 ไอเดีย”“จำลองว่าคุณเป็นครู ช่วยเขียนแบบทดสอบท้ายคาบเป็นปรนัย20ข้อ คำถาม คำตอบ a) b) c) d) สำหรับเรื่อง “ตารางธาตุ”
  • Tip2:ในการสร้างรูปภาพ จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 30 วินาที-3นาที ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้งานโดยรวม ทั้งนี้นายท่านสามารถพิมพ์หลายคำสั่งเพื่อให้อลิสาทำงานพร้อมๆกันได้ แล้วกลับมาดูไลน์อีกครั้งหลังจากงานเสร็จ เพื่อประหยัดเวลาโดยรวมเจ้าค่ะ
  • Tip3:กรณีที่นายท่านรอระยะหนึ่งแล้วไม่ได้รูปภาพ กรุณาลองกด Back กลับไปหน้าแชทอื่น แล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อทำการ Refresh
  • Tip4:.ในการสร้างรูปภาพนายท่านสามารถ ใช้ฟังชั่น–wh 2:3 หรือ –wh 3:2ต่อท้ายสุดของข้อความเช่น/img วัดพระแก้ว,แฟนตาซี,บนภูเขาลำเนาไพร –wh 3:2เพื่อกำหนดให้รูปเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน นอกเหนือจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เป็นมาตรฐาน
  • Tip5:การ Upscale จะทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้น โดยในบางครั้งไฟล์อาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะแสดงผลภาพตัวอย่างในบางอุปกรณ์ได้ นายท่านสามารกดไปที่เมนูของแชท(ขีด3ขีด ด้านขวาบนของแชทเจ้าค่ะ) แล้วเลือกจาก รูป ได้เลยเจ้าค่ะ
  • Tip6:การใช้ /q ของอลิสาเป็นรูปแบบ Multiple Routes Session Memory (รองรับความทรงจำหลายเส้นทาง) โดยนายท่านสามารถใช้งานคู่กับการทำงานแบบหลาย Concurrent (การพิมพ์คำสั่งพร้อมๆกัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้สูงสุด เช่น นายท่านสามารถให้อลิสา สร้างหนังสือโดยเริ่มต้นจากภาพรวมที่ใหญ่ที่สุด อย่าง บททั้งหมดของหนังสือก่อน แล้วจึงให้อลิสาลงรายละเอียดของแต่ละบทคู่ขนานไปพร้อมๆกัน เพื่อประหยัดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถกลับมาแก้ไข หรือแตกแขนงของแต่ละบท หรือขอบทใหม่ซ้ำกี่ครั้งจากข้อความชุดเดิมก็ได้ และกลับมาต่อยอดจากบทที่ถูกใจซ้ำได้อีกโดยที่ข้อมูลของแต่ละ Routes จะไม่ได้สูญหายไปเจ้าค่ะนายท่าน